Auto vedle auta, centrum města přeplněné. „Je mi úplně jedno, jak se to vyřeší, ale ať už se s tím, proboha, pohne. Obchvat je potřeba jako sůl, ať už jakýkoli. Tak snad pánbůh dá, že ta EIA teď projde,“ vzkázal například Jiří Nováček z Třebíče.

Dále se dočtete

  • jak je příprava obchvatu nyní daleko
  • jak do procesu chtějí vstoupit odpůrci obchvatu
  • jak se k současné situaci staví město

Ten ze svého města často jezdí pracovně po celé republice. A doprava v Třebíči ho velmi trápí. Nyní se dozvěděl, že krajský úřad zahájil další kolo přípravy třebíčského obchvatu. Úředníci spustili takzvané územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, které je známé pod zmíněnou zkratkou EIA.

Obchvat města by měl v budoucnu ulehčit přetíženému centru a také napomoct přepravě nadrozměrných nákladů při stavbě nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. A právě nadcházející měsíc bude pro přípravu jedním z nejdůležitějších období.

Část vizualizace obchvatu Třebíče
Obchvat Třebíče: Zveřejnit verdikt ministerstva je předvolební boj, říká opozice

„Oznámení o zahájení tohoto řízení bylo již zveřejněno a v současnosti běží lhůta třiceti dnů. Během ní mohou účastníci řízení uplatnit připomínky k vlivům stavebního záměru na životní prostředí. Podkladem pro to je právě dokumentace EIA, která hodnotí vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví,“ vysvětlila mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.

Jenže problém je v tom, že se v Třebíči stále mluví o dvou variantách obchvatu. Krajští úředníci posuzují takzvanou kratší verzi, se kterou počítá i třebíčská radnice. Tato verze svede auta na západě Třebíče na jih, provede je téměř deset metrů vysokým tunelem k někdejší Baťově továrně, následně zamíří k Janovu mlýnu a odtud Terovským údolím do jižní části města.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Jinou verzi, která Třebíč obchází z mnohem větší dálky, navrhuje opoziční uskupení Třebíč Občanům! (TO). To zároveň stojí i za spolkem Obchvat Třebíče, který má za cíl prosadit právě tuto delší variantu.

Hlavní postavou obou těchto sdružení je zastupitel Jaromír Barák. Nyní se netají tím, že mu situace s EIA hraje do karet. A proti kratší verzi proto hodlá bojovat.

„Dřívější výkřiky radnice, že je vše už hotové a nic se nedá dělat, neodpovídají pravdě. Právě teď totiž nastal ten moment, kdy se k přípravě stavby obchvatu nemusejí vyjadřovat pouze dotčené strany, ale může se ozvat kdokoli. Předpokládáme tedy, že s tím budeme pracovat,“ sdělil Barák.

Kolony aut se nyní v Třebíči táhnou z centra až do Boroviny.
Kolony aut, obtížné přecházení. Třebíč lze projet jen se skřípěním zubů

Ten by si také přál veřejné projednání celé věci. „Samozřejmě, že se o něj budeme snažit. A určitě by bylo vhodné, aby se odehrálo v Třebíči,“ prohlásil opoziční lídr.

Samotné město Třebíč je v tomto procesu jen účastníkem řízení. Radní nepředpokládají, že by v celém procesu cokoli připomínkovali. Ani o veřejném projednávání zatím nijak nediskutovali. „Veřejné projednávání je záležitostí krajského úřadu, který celé řízení provádí. A lhůta podávání připomínek je do 7. července. Postupuje se přesně podle zákona,“ uvedl starosta Pavel Pacal.

Obchvat Třebíče

Veřejnost může uplatňovat připomínky do třiceti dnů od zveřejnění této písemnosti na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina (tedy do 7. 7. 2023). Tyto připomínky se musejí vztahovat k vlivům stavebního záměru na životní prostředí.
Účastníkem řízení se může kromě jiného stát právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, která vznikla alespoň před třemi roky, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně dvě stě osob.
Obchvat by se měl začít stavět v letech 2025 až 2029.

Veškeré dokumenty týkající se EIA třebíčského obchvatu lze najít na ZDE.