Na společném jednání si účastníci rozdělili jednotlivé konkrétní úkoly, které je nutné v současné době udělat. „Město Třebíč zajistí k jihovýchodní části obchvatu zpracování oznámení vlivu této stavby na životní prostředí a zažádá příslušné orgány o stanovisko. ŘSD zajistí novou technickou studii k jihozápadní části obchvatu, která konkrétně popíše jednotlivé stavební objekty. Ve studii bude kladen důraz zejména na cenu stavby a ochranu životního prostředí. ŘSD také zajistí zpracování oznámení vlivu na životní prostředí této části projektu," popsal místostarosta Malý.

Tři miliardy nedostaneme

Jakmile bude toto hotovo, přikročí se k ekonomickému posouzení celé stavby. „Předpokládám, že pokud vše dobře půjde, v roce 2016 nebo 2017 budeme mít kompletní ekonomické posouzení stavby. Pokud to vyjde ekonomicky, příští volební období by byla reálná šance, že bychom se stavbou mohli začít," nastínil možný vývoj místostarosta.

Právě na ekonomickém posouzení bude především záležet. „Náklady v současné době na obě dvě trasy jihovýchod i jihozápad činí kolem tří miliard korun. To je naprosto nereálná částka, kterou by nám na stavbu nikdo nedal," vysvětlil Malý.

Místostarosta oznámil ještě jednu důležitou novinku. Obchvat Třebíče se objevil také v aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR, kterou minulý týden schválila vláda. „Laicky řečeno, jde o velký územní plán celé republiky," řekla radní Třebíče Marie Černá. Dotčené kraje mají hledat technické řešení propojení mezi Brnem, Třebíčí, Jindřichovým Hradcem a Českými Budějovicemi především pomocí obchvatů obcí.

„Myslím si, že je to výsledek podzimní konference a memoranda, které podepsalo přes šedesát obcí," dodal Malý.

Třebíč o obchvat usiluje již déle než patnáct let. Množství vozidel zatěžuje hlavně centrum města.

„Nejzatíženějším místem na Masarykově náměstí projede podle údajů z roku 2010 denně kolem 20 tisíc vozidel, z toho tranzitní doprava představuje přibližně 15 procent," řekl vedoucí odboru dopravy na třebíčském městském úřadu Aleš Kratina.

Celková délka obchvatu by měla být kolem 3,6 kilometru. Na jihovýchodě podle Malého proběhla drobná korekce trasy kvůli tomu, aby nezasahovala do průmyslové zóny. Změnu zohlední nový územní plán, který bude Třebíč schvalovat začátkem roku 2016.

Ve směru od Jihlavy by měl obchvat po silnici I/23 vést kolem železniční zastávky Třebíč-Borovina, kde se odkloní směrem k údolí Koželužského potoka. Kolem bývalého areálu firmy BOPO, přes Libušino údolí a po hraně Lorencových sadů se napojí až na Brněnskou ulici.

„Lorencovy sady nejsou významně zasaženy," ujistil Kratina.