Z informací, které poskytl krajský úřad, plyne, že se budovat nezačne letos ani příští rok. „K realizaci vede ještě dlouhá cesta,“ sdělil Jiří Lojda z krajského odboru dopravy.

Na co můžou Jaroměřičtí přijít říct svůj názor už teď a zeptat se na podrobnosti, je dokončovaná dokumentace o vlivu projektu nové silnice na životní prostředí, materiálu se říká EIA. Veřejné projednání se uskuteční v sále Lidového domu příští středu 12. února od 17 hodin, do Jaroměřic přijedou zástupci kraje.

EIA dopadla dobře

„Odborníci, kteří EIA zpracovali, nenašli výraznou kolizi projektu obchvatu s ochranou životního prostředí. Za město jsme k tomuto materiálu podali patnáctistránkové vyjádření. A co vím, tak vyjádření podal i jeden místní spolek,“ uvedl jaroměřický starosta Karel Müller.

Jaroměřická radnice ve svých připomínkách k EIA kritizuje nedostatečně vypracovanou hlukovou studii a rozptylovou studii. „Měli jsme výhrady i ke způsobu, jakým je počítána dopravní zátěž. Intenzita dopravy se přece může skokově změnit, pokud například dojde k výstavbě nového jaderného bloku v Dukovanech a pokud nedejbože, ale stát se to může, dojde k budování hlubinného úložiště jaderného odpadu,“ poznamenal Müller.

Po veřejném projednání bude EIA ve finále. Pak se případně na základě jejích výsledků nějak zasáhne do projektu. „A poté bude na úrovni stavebního úřadu v Třebíči probíhat územní řízení,“ poznamenal starosta. Územní řízení znamená, že se bude stavba úředně umisťovat do krajiny.

Aby kraj dostal stavební povolení, musí mít vykoupené pozemky. O to se snaží několik let.

Komplikace? Pozemky

„V současnosti jich máme víc jak polovinu. Celkový zábor činí zhruba 17 hektarů,“ uvedla krajská mluvčí Jitka Svatošová. Krajský úřad přiznává, že největší komplikace působí právě majetkoprávní příprava a dále některé požadavky účastníků správního řízení.

„Samozřejmě že kraj na to spěchá, chtěl by stavět co nejdřív, ale my nebudeme ti, kteří budou aktivně pomáhat. Naše představa je trošinku odlišná, myslíme si, že je to nešťastné řešení,“ naznačil rozpor v pohledu kraje a současného vedení města starosta Müller. „Podle našeho názoru by neměl být prioritně realizován obchvat západním směrem, čili úsek silnice Jaroměřice – Třebíč, ale východním směrem, čili úsek silnice Jaroměřice – Hrotovice. I z toho hlediska se v prioritách rozcházíme,“ poznamenal.

Minulé vedení města podporovalo současnou variantu.

Intenzita dopravy za 24 hod. (sčítání z roku 2016)

směr od Třebíče: 5 – 7 tis. vozidel

směr od Hrotovic: 1 – 3 tis. vozidel

směr od M. Budějovic: 3 – 5 tis. vozidel

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR