„Z větší části ho zaplatí Evropská unie. Práce budou prováděny po dva roky,“ řekl Jaroslav Hedbávný, ředitel třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti.

Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele staveb. Ten by měl v létě zahájit rekonstrukci páteřního přivaděče vody z Heraltic na Třebíčsku. Po dokončení těchto prací budou následovat opravy přivaděčů, jimiž na Třebíčsko proudí pitná voda z jihomoravských Štítar a z přehrady Mostiště na Žďársku.

"Nejprve musí být dokončen heraltický přivaděč, abychom zachovali základní dodávky vody," uvedl ředitel. Přesto asi bude docházet k menším výpadkům v zásobování i k přechodnému poklesu tlaku v potrubí. "Bude se zasahovat do přivaděčů i do objektů na nich, jako jsou vodojemy či čerpací stanice," vysvětlil Hedbávný. Dodal, že obyvatelé budou o zahájení prací i o případných výlukách včas informováni.

Na podzim by měla začít modernizace úpravy vody ve Štítarech. V ní budou osazeny výkonnější filtry, v nichž bude k čištění využito granulované aktivní uhlí. Změní se i způsob dezinfekce vody - chlorování bude z části nahrazeno ultrafialovým zářením. "Voda bude chlorem méně cítit a dezinfekce bude dokonalejší," vysvětlil ředitel. Celý projekt bude ukončen v polovině roku 2009.

Obce a vodárenské společnosti na Vysočině se zatím s podporou Bruselu modernizovaly čistírny odpadních vod a kanalizační sítě. Dotace na zlepšení kvality pitné vody získal svazek obcí na Třebíčsku jako první v kraji.