Jaderná elektrárna s obcemi a organizacemi v regionu spolupracuje dlouhodobě. Vedle možnosti mimořádné finanční pomoci při živelných katastrofách poskytuje ČEZ ročně desítky milionů korun na rozvoj a život obcí v regionu. S obcemi Dukovany, Rouchovany, Mohelno, Slavětice, Horní Dubňany a Rešice, které jsou sdruženy do tzv. Ekoregionu 5, ČEZ navíc uzavírá smlouvy o spolupráci s platností na tři roky.

„Díky každoroční finanční pomoci obcím je možné plánovat a realizovat množství investičních akcí, které bychom z vlastního rozpočtu nebyli schopni zvládnout,“ řekla předsedkyně Ekoregionu 5 a zároveň starostka obce Rešice Petra Jílková.

V Rešicích se od loňského roku mohou chlubit nově opravenou kapličkou, letos dojde na rekonstrukci místních komunikací. V Mohelně je to zase nově zrekonstruovaná galerie Stodola, v současné době se staví nová zbrojnice pro místní hasiče. V Horních Dubňanech vyměňují od loňska chodníky, ve Slavěticích mají opravenou nádrž na návsi a u vody zůstanou i v letošním roce, kdy odbahní a zpevní břehy a hráze rybníka u školy.

Elektrárenská společnost podporuje také 144 obcí a měst v tzv. dvacetikilometrové ochranné zóně, které jsou soustředěny do 13 mikroregionů. V minulém roce bylo na projekty spadající do těchto oblastí vynaloženo prostřednictvím reklamního sponzoringu či Nadace ČEZ více než 50 milionů korun. Desítky až stovky podpořených projektů spadají do oblastí kultury, sportu, školství, zdravotnictví či charity.