Až do konce července se mohou přihlásit prostřednictvím vyplněného formuláře do soutěžního klání města a obce, která podporují rodiny s dětmi a vycházejí jim vstříc. Ve formuláři je kupříkladu nutno vyjmenovat prorodinné akce, na nichž se obec či město podílí.

Ti, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě v některé ze šesti kategorií (podle velikosti obce a města), mohou dosáhnout i na finanční odměnu v podobě neinvestiční dotace.

Podrobné podmínky včetně formuláře lze nalézt na www.obecpratelskarodine.cz Pro letošek vyčlenilo ministerstvo na ceny vítězům více než pět milionů korun. V loňském roce se podařilo získat cenu městu Třebíči a také Hrotovicím.

Město Třebíč získanou dotaci využilo na další prorodinnou aktivitu – a sice na zřízení Familly Pointu. Ten nyní funguje v budově bývalého okresního úřadu na Masarykově náměstí. Soutěž motivuje obce a města k podpoře rodin s dětmi a ke snaze realizovat prorodinné aktivity.

Města a obce se tak už nyní mohou pochlubit tím, co pro rodiny ve svém místě dělají.