Konzultovat je možné osobně, telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Obrátit se na poradnu můžete například v oblastech zadlužení občanů, ochrana spotřebitele, majetkové vztahy, rodinnou problematiku a další. Poskytované poradenství je bezplatné, anonymní, nestranné a nezávislé.

Navštívit nové místo můžete v úterý odpoledne nebo ve středu a ve čtvrtek dopoledne i odpoledne. Přednost má objednaný zájemce o službu. Věnovat se jim budou i dva noví poradci.