Přesto to vypadá, že by volební účast neměla nijak rapidně klesnout, jako se tomu děje v senátních dvoukolových volbách.

Ukazuje se to na zájmu o voličské průkazy. Už před prvním kolem jich na městském úřadě v Třebíči vydali několikanásobně více, než u podzimních voleb. Nyní se může počet ještě zdvojnásobit. „Zájem je opravdu velký. Před prvním kolem jsme vydali 189 volebních průkazu. Nyní je to již 323," informovala vedoucí oddělení matrik a evidence obyvatel v Třebíči Jaroslava Makovická.

Počet může ještě narůst. Osobně si lze o průkaz, který držiteli umožní volit mimo místo jeho trvalého bydliště, zažádat až do středy 23. ledna do šestnácti hodin. „V Třebíči si jej mohou občané vyřídit v budově městského úřadu na Masarykově náměstí. Ostatní na obecních úřadech, kde mají trvalé bydliště," řekla Makovická.

Pokud chcete volit mimo místo svého trvalého bydliště musíte mít voličský průkaz pro druhé kolo. Průkazy se vždy vystavují pouze na jedno kolo volby, nelze je zaměnit ani použít opakovaně. V případě, že jste si požádali o vydání voličského průkazu pouze pro 1. kolo, ale k volbě se nedostavili, tento voličský průkaz ve 2. kole použít nemůžete.

Nefinišují pouze předvolební kampaně kandidátů, ale taky samotné přípravy na druhé kolo voleb. „Vše jde tak jak má," ujistila Věra Brabencová, která má přípravu voleb na Třebíčsku na starost. „V úterý nám přijdou volební lístky. Musíme je roztřídit a předat sedmdesáti obcím. Bude to náročné, ale zvládneme to," dodala Brabencová.

Lístky dostanete ve volební místnosti

Lístky obou kandidátů dostanou voliči až přímo ve volební místnosti spolu s obálkou, do které za plentou jeden z nich vloží. Důvodem, proč volební lístky nedostávají voliči do schránek tak, jako před kolem prvním, je fakt, že jeden z kandidátů může ještě před volbou odstoupit. Pak by na jeho místo nastoupil třetí v pořadí z prvního kola. Kompletní sada se proto tiskne i pro kolo druhé. Voliči však dostanou pouze dva lístky.

Druhé kolo prezidentských voleb začne v pátek 25. ledna ve dvě hodiny odpoledne a volební místnosti zůstanou otevřené až do desáté hodiny večer. Znovu se otevřou v sobotu v osm hodin ráno. Odvolit můžete až do dvou hodin odpoledne. Poté již začne sčítání hlasů. Protože jsou ve hře již pouze dva kandidáti, mělo by být sčítání rychlejší, než při kole prvním.¨

Druhé kolo

Volební průkazy

Osobně si o ně můžete požádat do středy 23. ledna do 16.00. Průkaz obdržíte na počkání. Stačí mít občanský průkaz.

Termín voleb

25. ledna od 14.00 hodin do 22.00 hodin

26. ledna od 8.00 hodin do 14.00 hodin