V Kraji Vysočina byla letos předána tradiční medaile deseti obcím, přičemž dvě z nich jsou z Třebíčska. Jde o Martínkov a Babice.

Nemusí jít vždy ani o hroby českých občanů. O to je péče o takové místo chvályhodnější. „V Babicích máme hrob neznámého vojáka sovětské armády," informoval starosta Babic Miloslav Vecheta.

Před třemi lety nechali pro hrob Babičtí vyrobit nový pomník za dvacet tisíc korun. „To ocenění nás rozhodně těší. Občané obce se o hrob starají a udržují ho,"dodal starosta.

Poděkování a plaketu převzali dále z rukou vysočinského hejtmana Jiřího Běhounka a Imricha Vetráka z ministerstva obrany zástupci Martínkova za péči o válečné hroby obětem 1. a 2. světové války.

Dobrý vztah a úcta

Nejvíce oceněných obcí bylo ze Žďárska, a to hned sedm. Jednoho zástupce mělo také Pelhřimovsko. Ocenění za péči bylo v kraji včetně těch letošních uděleno už celkem čtyřiatřicet.

„Na Vysočině je většina válečných hrobů a pietních míst v dobrém stavu, což svědčí o dobrém vztahu a úctě obyvatel v kraji k historii a obětem našich předků, kteří položili svůj život ve válečných letech," řekl Filip Hron z právního oddělení krajského úřadu v Jihlavě.

Válečné hroby i pietní místa jsou zaznamenány v Centrální evidenci válečných hrobů, kterou vede ministerstvo obrany a je veřejně přístupná na internetové stránce www.valecnehroby.army.cz. V Kraji Vysočina je hrobů v registru přes 1750 a připomínají přes 14 tisíc obětí.