V Zašovicích funguje centrum ochrany přírody, které se začíná zaměřovat i na zemědělství. Návrat k pastvě je podle ochránců důležitý, protože řada rostlin a živočichů nesnáší kosení. Je to třeba dnes už vzácný hořeček český. Mezi chráněná území, která se spásají, patří kupříkladu Kamenný vrch u Heraltic.

„Ovce rozrývají kopýtky povrch, to je pro většinu vzácných rostlin důležité, protože se mohou vysemenit,” vysvětlila Křížová. Ovce jsou na pastvě od jara do zámrzu. První pastva na chráněných územích začíná zjara. „Nemůžeme je tam pustit v červenci nebo v srpnu, protože tráva je přerostlá a ovce ji nemají rády,” podotkla Křížová.

Na podzim se ovce pasou hlavně kolem Zašovic. Podle Křížové by chov ovcí neměl být umělým prvkem a lidé by měli vidět, že se ochránci nestarají jen o chráněná území, ale také o zemědělskou půdu kolem vesnice.