„Vojáci z naší základny budou moci ve větší míře přiblížit dětem témata obrany státu a seznámit je se všemi profesemi, které se na našem vojenském letišti uplatní – od kuchaře až po pilota,“ uvedl velitel základny Miroslav Svoboda.

Školáci se dozvědí víc o zdravotnické přípravě, přípravě k civilní ochraně a ke vzájemné pomoci v krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru. Výchova k vlastenectví, k obraně státu a právě ke zvládání krizí má být náplní branné výchovy, která se zřejmě ve větší míře vrátí do škol. Žáci se v současné době o armádě a obraně státu dozvídají pomocí programu Příprava občanů k obraně státu (POKOS).