V řadě obcí a měst vyráží do volebního boje hasiči. Kupříkladu v Trnavě je Sbor dobrovolných hasičů Trnava vůbec jedinou sestavenou kandidátkou. Hasiči se hlásí do voleb také například v Opatově a Slavěticích.


Konkurenci budou mít hasiči z kandidátky Sboru dobrovolných hasičů Čechočovice. Proti nim totiž stojí kandidátní listina Českého červeného kříže Čechočovice s ryze dámským obsazením, zatímco kandidátka TJ Sokol Čechočovice potvrzuje, že jejich sestava je ryze pánská.


Do voleb jde i hasičský sbor v Rudíkově. Konkurencí mu budou kromě stranické kandidátky lidovců i tři listiny nezávislých, Nezávislá iniciativa Rudíkov, uskupení Alternativa a také Zelená dotacím pro Rudíkov.


Obdobně tomu bude v Mladoňovicích, kde vyjma hasičů posílají do voleb kandidáty lidovci, Rybářský spolek, o. s., Mladoňovice a uskupení Za obec krásnější.


Co je nejkrásnější


Právě mile vyhlížející názvy kandidujících se objevily leckde. Jediné uskupení, které kandiduje v Rácovicích, nese název Všeobecná pohoda. Obdobně tomu je v Římově, kde se skupina kandidujících zaštiťuje názvem Za obec svornější.

Nejinak je tomu ve Štěpkově s kandidátkou uskupení Za malebnou obec. Shodný název Za obec krásnější mají například mezi kandidátkami v Martínkově.


Ve Slavěticích mají Za Slavětice krásnější. Přívětivě vyhlíží i dvojice kandidátních listin v Dolních Lažanech, kde se jedna jmenuje Za hezčí obec a druhá Za lepší obec.


Také v Loukovicích budou proti sobě dvě kandidátky – pětice osob na listině Pro rozvoj obce a pětice členů uskupení Pro spokojenost občanů.


Kde nemají konkurenci


V některých obcích jdou do voleb renomované strany, které nemají v obci jinou konkurenční kandidátku.


Tak je tomu například v Litovanech, kde jde do voleb ODS se sedmi jmény na listině. V Hlubokém budou voliči vybírat pouze z kandidátní listiny lidovců, stejně tak tomu bude v Jiraticích.


Dvě velké strany ČSSD a KSČM budou proti sobě stát ve volbách v obci Rohy a také v Předíně.


Komunisté mají v letošních komunálních volbách jako protihráče nezávislé kandidáty například v Čáslavicích a také v Petrovicích.
V Blatnici jdou do voleb lidovci a také Sportovní klub, jenž má v čele aktivního důchodce.


Poměrně značný počet velkých stran je zastoupen v Březníku, kde mají na sedmi kandidátkách celkem sedmdesát kandidátů. V 650 hlavé obci tak budou volit z kandidátek komunistů, lidovců, občanských demokratů, TOP 09, Starostů a nezávislých, Občané Březníka a Veřejnost – SNK.


V mnoha obcích se rozhodli nezávislí kandidáti postavit vlastní kandidátku, a tak lze s nadsázkou říci, že to leckde vypadá, co chalupa, to minimálně jeden kandidát. Například obec Čechtín disponuje dvacítkou nezávislých kandidátů, ve Štěměchách je jich osmnáct, v Nové Vsi o jednoho méně.

Patnáctkou nezávislých kandidátů se mohou pochlubit v Hroznatíně.


Nezávislých má hodně i Zahrádka


Čtrnáct takových kandidátů je v Třebenicích, Vlčatíně, Beneticích, Svatoslavi, Dešově, Krhově a také ve Výčapech, kde mimo to mají dvě velké strany KDU-ČSL a ODS, každá po jednom kandidátu.


Dokonce i v malé obci Zahrádka se stotřicítkou obyvatel kandiduje třináct osob na samostatných kandidátkách.
Tentýž počet nezávislých kandidátů mají i v Číhalíně, kde jde do voleb s jedním jménem na kandidátce také Strana soukromníků České republiky.


Kuriozity jsou ve věkovém rozpětí


Z hlediska věkového složení není bez zajímavosti, že v malé obci Lhotice kandiduje jedenáct nezávislých kandidátů ve věkovém rozmezí od 20 do 40 let. Zajímavé volební souboje lze očekávat i v některých městysech. Například sedmička kandidátek v Budišově s rovnou stovkou kandidátů staví proti sobě nejen tradiční velké strany, ale i tři další uskupení – Pro Budišov, Sport Budišov a Za rozvoj Budišova.
V Okříškách se mimo tradiční strany objevily kandidátky například s názvy Mladší a lepší Okříšky, Nová změna či Rozvoj městyse Okříšek.