„Anketa tak nějak vyplynula ze zasedání zastupitelstva. Kanalizaci by budoval svazek obcí a ten chtěl znát názor lidí, aby pak nedocházelo k nějakému nedorozumění v případě budování přípojek k jednotlivým domům," nastínil starosta Šebkovic Josef Holčapek.

Šebkovice mají kolem pěti set obyvatel. Zákon jim stavbu kanalizace nenařizuje, ten platí pro obce s více jak dvěma tisíci obyvatel. Přesto o ní do budoucna uvažují a rádi by ji napojili na vlastní čističku odpadních vod.

„Letos bychom rádi podali žádost na příslušná místa. Podle toho, co jsem slyšel, posuzování žádosti trvá tak půl roku. Dalších šest měsíců uplyne, než se podepíše smlouva," doplnil starosta.

Po schválení by se stavba začala realizovat na začátku roku 2014. Obec by v případě kladně vyřízené žádosti musela ze svého rozpočtu do kanalizace investovat něco kolem 10 milionů korun.