Znak vychází z erbu slezského rodu Nimptschů, na jehož panství Nové Syrovice byla ves Nimpšov založena v roce 1785 parcelací staršího dvora.

Znak je stříbrno-červeně dělený. Nahoře vyrůstá černý jednorožec. „Odkazuje také na historickou pečeť obce, když obsahuje z dolního okraje štítu vyrůstající obilný snop,“ uvedl heraldik Jan Tejkal.

Pečeť obce z 18.století je doložena v Moravském zemském archivu v Brně. Na ní jsou mimo jiné vyubrazeny hrábě, srp, kosa a cep. „Symbolika pečetního obsahu je přitom zcela zřejmá, když spočívá ve vyjádření historicky výhradně zemědělské povahy obce,“ doplnil Tejkal, který je rovněž odborníkem na tvorbu vlajek.