Čtěte také:rozhovor s novým velitelem základny.

Během vojenské přehlídky na náměšťském Masarykově náměstí převzal bojový prapor základny plukovník Jiří Vávra. Jeho předchůdce a v současné době již velitel vzdušných sil Armády ČR Libor Štefánik se naopak loučil a zmínil se o vojenských úspěších i modernizaci letiště za dobu svého působení.

„Nejdůležitější ale je, že základna není nedobytnou pevností uprostřed Vysočiny, ale je svázána s regionem třeba tím, že má své úkoly v rámci integrovaného záchranného systému. Za spolupráci musím poděkovat starostům okolních měst a obcí a jejich občanům za trpělivost a toleranci," doplnil Štefánik.

A právě na diskusi by nový velitel rád navázal. „Komunikace mezi základnou a obcemi je nastavena vcelku kvalitně a já v ní hodlám pokračovat. Zástupci místních samospráv budou informováni nejen o připravovaných změnách, ale i o možných dopadech na region," řekl Vávra.

Komunikaci s bývalým velitelem Štefánikem si pochvaloval starosta Vícenic u Náměště nad Oslavou Alois Kopuletý. „V tomto směru neočekávám problémy ani s novým velitelem," podotkl.

Do dalších jednání o transformaci základny z letadlové na vrtulníkovou nebo hlukových pásmech půjde s jasným postojem. „Třeba o hluku bychom měli brzy hovořit na úrovni Mikroregionu Náměšťsko. Základní otázkou ale je, zda letiště chceme. Pokud ano, tak zkrátka musíme jedno oko zavřít. Beru to tak, že každý provoz něco obnáší," poznamenal Kopuletý.