Jedná se o sklady leteckých pohonných hmot. V každém z nich jsou umístěny dva zásobovací válce o objemu jednoho milionu litrů leteckého petroleje. Válce jsou 14,5 metrů široké a sedm metrů vysoké. Mezi sebou jsou spojeny potrubím, které má zajistit přečerpávání z jednotlivých nádrží.