Konalo se tam setkání rodáků zaniklých obcí Skryje, Lipňany a Heřmanice. Konzbulovo biskupské svěcení se totiž uskuteční až 29. června, v den svátku svatých Petra a Pavla, patronů Brněnské diecéze.

Padesátiletý Pavel Konzbul, rodák z Brna-Juliánova, absolvoval v roce 1989 elektrotechnologický obor VUT a přiznal, že v té chvíli se cítil jako na rozcestí. „Dokonce jsem zvažoval, jestli nezačít pracovat tady v elektrárně Dukovany, ale nakonec jsem získal jinou nabídku," připomněl.

Knězem se ještě tehdy nestal. Nastoupil jako vědecký pracovník do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR v Brně, kde se věnoval vývoji a realizaci korekčních cívek magnetických polí pro tomografii nukleární magnetické rezonance. Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě VUT, kde také posléze obhájil doktorskou práci v oboru elektromagnetického pole.

Kněžské svěcení přijal až v roce 2003. Jako farář působil v Boskovicích a Svitávce, poté v Hustopečích u Brna a následně ve Starovičkách. V roce 2005 se stal farářem v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a zároveň byl od té doby členem Kněžské rady Brněnské diecéze.

Externě vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, obor Křesťanská výchova.

Biskupské svěcení přijme 29. června ve 14 hodin v brněnské katedrále, která je centrem celé diecéze. Její součástí je také Třebíčský, Moravskobudějovický i Velkomeziříčský děkanát.