Kolik žáků budete brát do prvního ročníku?


Třicet zájemců. Upřímně řečeno, při novém systému přijímaček a zápisového lístku z toho máme trochu obavy, myslím, že ani naše škola se nevyhne určitým zmatkům.


Budete pořádat přijímačky?


Ne, zásadní pro nás bude pololetní vysvědčení z deváté třídy.


Budete rozšiřovat školu nebo výrazně posilovat pedagogický sbor?


To ani ne. Vybudují se ale nové laboratoře v rámci budovy školy.


To je asi docela drahá záležitost.


Ano, jen vybavení přijde odhadem na čtyři miliony korun. Stavební úpravy vyčleněných prostor budou stát podobné peníze.


To zaplatí ČEZ?


Řekl bych, že tak půl na půl ČEZ a kraj Vysočina.


Jaké další vymoženosti budou mít studenti k dispozici?


Od prvního ročníku dostanou od školy zapůjčený notebook, který budou ve výuce využívat. Je to dobrá pomůcka, i když vždy je samozřejmě důležitá i osobnost kantora, jak dokáže látku zajímavě podat.

Profil oboru energetika

• čtyřleté studium je zakončené maturitní zkouškou
• nabízí všeobecné a odborné vzdělání v oblastech elektrotechniky a strojírenství pro obsluhu energetických strojů a zařízení
• nespornou výhodou je možnost využití spolupráce s nedalekou dukovanskou elektrárnou nebo Školícím a výcvikovým střediskem v Brně.
• přímo v Dukovanech bude probíhat část odborných praxí, odborné exkurze
• po dokončení studia na SPŠ Třebíč mají absolventi možnost širokého uplatnění v praxi. Nejedná se tedy o obor specializovaný pouze na odvětví jaderné energetiky. Mohou jít na VŠ. Jednou z variant je zařazení do projektu Bakalář, kde má student vysokou šanci získat příspěvek na studium ve formě stipendia poskytovaného Skupinou ČEZ
• pro výuku vyčlenila SPŠ Třebíč samostatný blok, který se postupně modernizuje. Po dokončení bude škola disponovat například multifunkčním přednáškovým sálem a hard a soft laboratořemi pro praktickou přípravu. Součástí vybavení budou také specifické výukové přístroje, které umožní názorné přiblížení procesů energetiky
• škola disponuje zázemím internátu a umožňuje tedy studium i zájemcům ze všech krajů ČR
• areál školy je obklopen sportovišti
• podrobnější informace včetně studijního plánu jsou na adrese www.spst.cz