„Práce v pavilonu postupují podle harmonogramu. Obecně se dá říci, že betonový skelet a jeho vyzdění, osazení okny a hrubé omítky jsou hotové. Dokončení interiérů, rozvody a osazovaní technologiemi se liší podle poschodí,“ popsala ředitelka nemocnice Eva Tomášové. V přízemí a v prvním patře firma dokončuje obklady, ve vrchních patrech izolace a rozvody chlazení a medicinálních plynů. „Zároveň se pracuje na osazení výtahů,“ doplnil výčet prací technický náměstek nemocnice František Kalina.

Všichni zapojení si začínají zvykat i na nové označení pavilonu. Místo pracovní zkratky pavilonu chirurgických oborů PCHO je už nyní užíváno označení, které bude budově vlastní po dokončení „Pavilon C“.

Otevřením nového pavilonu proměna třebíčské nemocnice nekončí. V příštím roce mají být rekonstruovány pavilony G (bývalá porodnice) a částečně i C (centrální operační sály). Poté dojde k demolici pavilonu CH, budov bývalé transfúzní stanice a vstupní brány včetně bývalého ředitelství. Dojde k úpravě a výstavbě nových komunikací i změně dopravního režimu. Zatímco pavilon C bude otevřen na konci listopadu 2017, dokončení všech dalších plánovaných prací je plánováno nejpozději do konce roku 2018. Pavilon C bude před uvedením do ostrého provozu otevřen i veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří Nemocnice Třebíč.