Dělníci aktuálně dokončují spodní stavbu mostu, který roste na silnici I/23. „Betonáží dříků a jejich odbedněním jsme dokončili mostní opěry. Aktuálně dokončujeme bednění a armování křídel, abychom v druhé polovině tohoto týdne mohli přistoupit k jejich betonáži společně s hlavní nosnou konstrukcí,“ popsal v pondělí Buček.

Následovat bude izolování opěr a pak už dělníci začnou připravovat bednění a armování říms. Jejich betonáž chce Ředitelství silnic a dálnic zahájit ve třetím záříjovém týdnu. „Současně budou probíhat práce na drenáži za závěrnou zdí a zásyp této oblasti,“ dodal Buček.

Na závěr už jen dělníci dokončí chodník po pravé straně a na přelomu září a října začnou po dokončené části mostu jezdit auta. „To nám umožní zahájit odtěžování silničního provizoria, po němž doposud byla vedena doprava. S uvedením mostu do provozu počítáme koncem října tohoto roku,“ uzavřel Buček.