„Podařilo se nám dohodnout se s majitelkou sousední parcely. Vyjednávali jsme to rok a půl," připomněl starosta Stanislav Svoboda. Rizikové místo průtahu vede ze středu obce směrem k Červené Lhotě. Obyvatelé jej musí překonávat nejčastěji při cestě k autobusové čekárně. Opačným směrem, tedy na náves se z místa bydliště vydává Marie Matoušková. „Budeme rádi, když se tam chodník postaví. Bude to tam klidnější," mínila.

Zúžená vozovka a pokřivené zábradlí nad korytem potoka by mohlo být minulostí ještě letos. „Tarásek posuneme a tím získáme místo pro chodník," upřesnil starosta. Obec by měla brzy obdržet územní rozhodnutí, následně zažádá o stavební povolení. „Bude se týkat dvou etap. Letos bychom měli dokončit tuto část, v budoucnu by se podle finančních možností řešila druhá etapa v dolní části obce, kde půjde o asi dvě stě metrů chodníků. Taky tam by to přispělo k bezpečnosti i pohodlí občanů," poznamenal starosta. Náklady na vybudování chodníku, který spojí střed obce a autobusovou zastávku, se podle něj budou pohybovat kolem půl milionu korun.