Automobily by tak měly při tomto směru jízdy celou okružní křižovatku obkroužit a teprve poté do ulice Štefánikova odbočit. Třebíčská radnice to vysvětluje bezpečností. „Značka je sice pro mnohé nová, ale z naší strany odůvodnitelná, protože odbočení pod takovým ostrým úhlem by mohlo být nebezpečné," mínil vedoucí městského odboru dopravy Aleš Kratina.

S opatřením v podobě nové a řidičům nepříliš známé značky souhlasilo i dopravní oddělení Policie ČR. Dopravní inženýr Pavel Roudenský však odmítl, že by se jednalo o zákazovou nebo příkazovou značku. „Neznamená to, že já jako cyklista nebo řidič jednostopého vozidla, například skútru, takto odbočit nemohu. Pokud se mi to podaří, tak to není problém," řekl.

Podle něj jde pouze o informativní značku, která má předejít případným komplikacím, se kterými se jakýkoli řidič může v křižovatce setkat. „Tímto dostane informaci, že vzdálenost dvou větví okružní křižovatky je tak malá a nároží tak blízko, že běžným vozidlům by takové odbočení mohlo činit potíže. Neměl by se proto snažit to tam za každou cenu zlomit, ale v klidu si křižovatku obkroužil a až poté odbočil pohodlně," popsal Pavel Roudenský.

Případné obavy řidičů z nového dopravního značení jsou podle Aleše Kratiny napros- to zbytečné. Z ulice Sv. Čecha do Štefánikovy se totiž lze dostat mnohem příjemnějším způsobem, než obkroužit celou křižovatku na Václavském náměstí. „Každý rozumně uvažující řidič se na ni ani nedostane, protože odbo- čí propojkou, která je jen kousek pod novou křižovatkou," podotkl vedoucí odboru dopravy.

Úplně výjimečná značka, s jakou se řidiči nově potkávají v Třebíči, není. Podle Pavla Roudenského se k jejímu umís-tění přistupuje ve chvíli, kdy okružní křižovatka není příliš prostorná. „Pokud to není nic zásadního, je potom řešením právě tato značka. Nebylo by šťastné, kdyby jen kvůli takovým drobným nedostatkům, kdy téměř nelze odbočit z jedné větve do druhé, ale je vhodnější ji celou objet, takové bezpečné dopravní uzly nevznikaly," zamýšlel se Roudenský.

Že nejde o výjimečnou značku, dokazuje i příklad z Třebíčska. Obdobná tabule totiž stojí také u loni otevřeného kruhového objezdu ve Studenci. „Vozidlům delším než deset metrů se na ní nedoporučuje odbočit od Třesova hned na Okarec, ale křižovatku raději objet, protože by to tam těžko lámala," potvrdil studenecký starosta Jiří Tomešek.

Bezpečnost dopravy v místě se podle něj výrazně zlepšila. Stížnosti na nemožnost okamžitého odbočení od Třesova k Okarci zatím nezaznamenal. „Do staré křižovatky musely vystrčit kabinu vozu, aby do ní viděli. Dnes mají všichni krásný přehled," pochvaloval si Jiří Tomešek.