„Opravy této chráněné památky za přibližně čtyřicet milionů korun vyřeší nejen obnovu dosluhujících interiérů, ale také problémy se statikou a zatékáním do střechy. Náročná oprava by měla skončit v roce 2018," informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a majetku Josef Pavlík (ANO).

Zámek má vyměněnu veškerou elektroinstalaci, v rámci výměny venkovní kanalizace došlo zároveň ke kompletnímu vydláždění celého areálu. Dvůr zámku je nově pokryt žulovou dlažbou a zmizela pestrá škála různých materiálů, kterými se nádvoří lokálně opravovalo v minulosti.

V letošním a následujícím roce bude vyměněna celá střecha, kterou dosud kryje pálená bobrovka. Materiál se má na střechu vrátit, ale v jiné, odolnější, kvalitě, tak aby bylo vyhověno požadavku památkářů na zachování historického vzhledu. Dojde i na nahrazení dosluhujících krovů.

Zámek dostane novou světlou fasádu a bude mít také nová všechna okna. Jeden z nejnáročnějších úkolů čeká na stavbaře při výměně všech podlah. Zajištěna bude i statika kleneb chodeb. Vyměněny budou rovněž oba dosluhující výtahy, jeden z nich bude nově vybaven speciální elektrickou plošinou pro transport imobilních klientů ústavu.

Opravy v hodnotě čtyř desítek milionů korun platí Kraj Vysočina. Provoz ústavu sociální péče bude na přechodnou dobu přemístěn do náhradních prostor v Želetavě na Třebíčsku. V současné době je v péči ústavu sedmdesát klientů.