Mezi prvními letos zvolenými starosty je starostka Častohostic. Na ustavujícím zastupitelstvu v pondělí 1. listopadu byla do čela této dvousethlavé obce zvolena opět Marie Vláčilová. „Bude to pro mne už čtvrté volební období. Plánujeme oplotit fotbalové hřiště, církvi pomáháme zajistit opravu kostela, vykupujeme pozemky na stavební parcely,“ přiblížila Vláčilová.


Také ve Smrku se dvěma sty padesáti obyvateli už mají o starostovi jasno. Stal se jím šestačtyřicetiletý Vladimír Šabata. Není žádným nováčkem, obec řídil i v minulém volebním období. Ze svých plánů prozradil: „Chtěl bych se pokusit ještě do roku 2013 získat pro obec dotace z Evropské unie. Největší akcí nejspíš bude oprava obecního vodovodu. Ta vyjde na patnáct milionů korun. Bude třeba opravit i část komunikací.“


V průběhu týdne se uskuteční také zastupitelstva ve městech na Třebíčsku. Jako první se sejdou městští zastupitelé v Jemnici v úterý 9. listopadu. Ve středu 10. listopadu proběhne zasedání zastupitelstva v Náměšti nad Oslavou. Ve čtvrtek 11. listopadu se konají zasedání zastupitelstva v Třebíči, Moravských Budějovicích, Jaroměřicích nad Rokytnou a Hrotovicích.


Předchozí vedení odejde s odstupným


Podle informací tajemníka třebíčské radnice Milana Hamerníka dostanou třebíčští místostarostové odcházející ze své funkce každý odstupné ve výši šestinásobku měsíčního platu, který činí 53 620 korun. Místostarostové Stanislav Mastný, Miloš Mašek a Jan Karas tak každý odejdou s více než třemi sty tisíci.


Starosta Ivo Uher dostane vyplacené odstupné ve výši čtyřnásobku platu, jenž činí 61 670 korun. Celkově tak získá bezmála čtvrt milionu korun.
Změny na třebíčské radnici budou i na finančním odboru, neboť jeho vedoucí Marie Svátková odchází do důchodu.

„Na místo finančního odboru je vypsáno výběrové řízení. To se uskuteční až v polovině listopadu, po zvolení nových radních,“ upřesnil tajemník třebíčské radnice. Na stole už mají osm žádostí uchazečů. Na dotaz Deníku, zda se na toto místo hlásí bývalý místostarosta Jan Karas, Hamerník zareagoval: „To nebudu komentovat.“


Zatímco dosavadní vedení města odejde se zlatými padáky, o tom, jak odměňovat budoucí radní, se stále spekuluje kvůli prohlášení koalice Heřmanovců. Ti sdělili, že chystají na místo radního usadit do jednoho křesla na „polovinu úvazku“ hned dva zastupitele – Marii Černou (Třebíč – můj domov) a Pavla Svobodu (TOP 09).


Výkon veřejné funkce nelze zaměňovat či ztotožňovat s pracovněprávními vztahy. Vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce se řídí především zákonem o obcích. Deníku tuto skutečnost potvrdil Pavel Novák z ministerstva vnitra. „Je plně v pravomoci zastupitelstva obce, aby rozhodlo, zda bude některý člen zastupitelstva obce vykonávat funkci jako dlouhodobě uvolněný nebo neuvolněný. Není přípustné, aby člen zastupitelstva obce vykonával funkci v jiném režimu, než zákon o obcích stanoví; respektive zákon o obcích jiné kategorie členů zastupitelstva obce nedefinuje,“ uvedl Novák.


Podle něj ze zákona o obcích možnost vykonávat funkci člena zastupitelstva obce „na částečný úvazek“ nevyplývá. Zákon o obcích uvádí rozdělení členů zastupitelstva na dlouhodobě uvolněné a neuvolněné, což má zásadní význam na způsob jejich odměňování. Uvolnění mají podle Pavla Nováka nárok na odměnu, o niž zastupitelstvo nerozhoduje. Výše odměny radního je dána nařízením vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. Třebíč by tak nejspíš měla dva poloviční radní, každého ale s plnou odměnou.