„Nebylo by znovu vhodné uvážit jestli varianta zkapacitnění Hrotovické ulice a křižovatky Hrotovické a Sportovní není v tuto chvíli přece jen více realistická,“ kladl otázku.

V současnosti platný územní plán počítá s tím, že by jihovýchodní část obchvatu vedla přes horní rybník v Lorenzových sadech. V minulosti se počítalo také se zkapacitněním silnice na Hrotovické ulici a zabráním části pozemků bývalého Unipletu.

Jakou variantu považuje v současnosti jako nejvhodnější, se zamýšlel zastupitel Radek Číhal (Třebíč – Můj Domov): „Z laického pohledu by byla nejrozumnější varianta vedoucí po Hrotovické ulici. Ale tomu se bude zřejmě ŘSD bránit z hlediska technické náročnosti.“ Pro ŘSD by byly podle něj nejnáročnějším oříškem rampy u nemocnice.

„Už z hlediska reálnosti, realizovatelnosti a především majetkoprávní, vidím stávající variantu, která je v územním plánu, jako hodně náročnou,“ poznamenal Číhal. Netajil se tím, že se mu zamlouvá varianta, kterou mají nyní na stole radní.

O jakou trasu konkrétně jde, rozkryl na nedávné tiskové konferenci města starosta Pavel Heřman. Na přímý dotaz potvrdil, že radnice nechává zpracovat technickou studii, vycházející z takzvané „Horkého“ studie, kterou město získalo zdarma. Ta prosazuje trasu vedoucí zčásti po Hrotovické ulici a odbočuje na Průmyslovou ulici, kde vede z valné části po stávající trase, kolem bývalého Elitexu a svažuje se dolů do ulice Brněnská.

Město čekají náročná jednání

Proč radní zadávají zpracování technické studie, objasnil starosta slovy: „Snažíme se najít řešení, které by bylo pro všechny akceptovatelné a bylo by realizovatelné.“

Podle něj by nová studie počítala s rozšířením silnice na Průmyslové ulici o další dva pruhy, za I. brněnskou strojírnou by bylo napojení do ulice Brněnská. „Trasa by vedla částečně i po pozemcích Jitony,“ naznačil starosta Heřman. Zakončení obchvatu by bylo nejspíše obdobné jako je v původních plánech ŘSD.

Nyní bude záležet na ŘSD, jakou variantu zvolí. Na dotaz, kdy se bude ŘSD zabývat přípravami na výstavbu jihovýchodní části obchvatu města Třebíče a kdy by na výstavbu mohlo dojít, odpověděla ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová: „Předpokladem projektové přípravy je schválený investiční záměr. V současné době je v naší organizaci podávání veškerých investičních záměrů pozastaveno. Jakékoliv časové horizonty by byly fabulací, s určitostí není možno stanovit termíny výstavby ani u akcí, které jsou k realizaci již zcela připraveny a mají stavební povolení.“

Podle jejích slov technické studie přeložek silnic I. třídy v kraji Vysočina v zásadě pořizuje a projednává úsek výstavby ŘSD ČR v Brně. V případě, že tyto studie pořizuje někdo jiný, měl by je s úsekem výstavby projednat – bez projednání a kladného stanoviska ÚV nelze takové záměry zahrnout do výhledové koncepce výstavby silnic I. třídy. Město tedy čeká k realizaci obchvatu zdlouhavá cesta.