Výstavba prakticky nové silnice se přiblížila ziskem dotace z Evropské unie v rámci ROP Jihovýchod. „Kraj tak může uskutečnit další etapu modernizace silniční spojky mezi dvěma největšími sídly Vysočiny Jihlavou a Třebíčí," řekla mluvčí Úřadu rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kateřina Dobešová.

Prvním krokem kraje bude vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby. „Pokud proběhne bez případných námitek, tak se předpokládá uzavření smlouvy o dílo do konce listopadu 2012 a zahájení přípravných prací pak v prosinci," řekla vedoucí krajského odboru dopravy Hana Strnadová.

Úsek dlouhý 1,8 kilometru by se měl dočkat rozsáhlé proměny. „Silnice bude rozšířena na 9,5 metru a bude rovnější," přislíbila Dobešová s tím, že změny se dotknou směrového i výškového vedení komunikace.

V zimě budou probíhat přípravné práce, které si, podle Strnadové uzavření úseku nevyžádají. Při stavbě, která by se měla uskutečnit v příštím roce, to však nutné bude. „V tuto chvíli lze říct, že po nějaký čas úplná uzavírka bude. Pokud proběhne vše bez komplikací, tak k zprůjezdnění silnice dojde nejpozději 15. září příštího roku," poznamenala Strnadová.

Další z úseků

Doposud se mezi Jihlavou a Třebíčí podařilo zrekonstruovat úseky mezi krajským městem a obcí Příseka, Přísekou a Brtnicí a dále až k Zašovicím. Rekonstrukci dalšího úseku vítá starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý. „Určitě nám to přinese lepší spojení s Jihlavou, je to jednoznačně pozitivní řešení," řekl.

Nadšení z podobných projektů ale nesdílí v Zašovicích, kde jsou některé domy doslova přilepeny k silnici. „Zvýší se tu doprava, i ta nákladní. Nám to nic dobrého nepřinese, jen na tom budeme biti," postěžoval si starosta Pavel Teplan s tím, že silnice se opravují jen po hranici obce a Zašovicemi projíždějí řidiči stále po staré komunikaci.

„Máme kanalizaci, která byla vybudována v době koňských povozů, ne kamionů. Zátěž na silnici v obci se opravami okolních komunikací ještě zvýší," obává se Teplan.

Problémy lidí žijících v obcích na trase Třebíč Jihlava by měly v budoucnu vyřešit obchvaty. O tom okříšském se hovoří již několik let. „Budeme se ale v brzké době snažit navrhnout kraji dopravní plán, který bude ekonomicky i technicky proveditelný," potvrdil snahu zmírnit dopravu v obci Ryšavý.

KAMIL ČERNÝ