Během roku mohou v nové kompostárně zpracovat až čtyři tisíce tun biologického odpadu – od zeleného (tráva, listí, větve), přes kaly z odpadních vod, až po gastroodpad a nerecyklovatelný papír. Výsledný kompost město zatím využívá na vyrovnání zelených ploch ve městě, rýsuje se i další využití.

„Kompostárna v tomto místě je vlastně nadčasová. Hodně se o ni zasadil starosta. Podmínky v Jemnici a okolí tu pro takovou stavbu jsou, všude kolem je plno zeleně. Jsem přesvědčen, že kompostárna bude pro město znamenat v budoucnu veliký ekonomický přínos,“ konstatoval Miroslav Kabelka z moravskobudějovické firmy, která zpracovala podklady pro dotaci z EU. Právě dotace pokryla 90 procent nákladů na kompostárnu.

Celkové náklady se přitom vyšplhaly na částku kolem 40 milionů korun, financemi přispělo i ministerstvo životního prostředí. Město přidalo ze své kasy téměř čtyři miliony korun.

Jak Kabelka zmínil, stroje s nerezovými součástmi, jež jsou v jemnické kompostárně využity, jsou výhradně české provenience. „Ta technologie je patentovaná českou firmou. Ač je odzkoušená teprve na několika málo místech, už se rozvíjí do celé Evropy. Výsledky jsou zcela hmatatelné,“ prohlásil.

Zájem o prohlídku je i ze zahraničí

O návštěvu provozu kompostárny projevili zájem Slováci i Maďaři. Podle odborníků je tento typ kompostárny ojedinělým na Vysočině, protože zpracovává odpad v uzavřeném prostředí takzvaného aerobního fermentoru.

„Máme tu dva fermentory, každý z nich je na deset až patnáct tun odpadu. Dosud jsme v kompostárně v rámci technologických zkoušek zpracovali 220 tun odpadu. Převážnou část tvořila tráva, listí a větvě,“ přiblížil technik Václav Horák ze Správy majetku města.

Kompostárnu spustili při technologických zkouškách v červenci. Již nyní je jasné, že město neprohloupilo.

„Je to investice, která je směřována hlavně do budoucnosti,“ zdůraznil jemnický starosta Miloslav Nevěčný.

V současnosti město vytváří pravidla, za jakých by se v kompostárně mohl zpracovávat i odpad z domácností ve městě. Podmínky dotace skrývají mnohá omezení, kvůli nimž město zatím například nemůže po dobu pěti let s kompostem obchodovat.