Nová stálá výstava otevře své dveře už za čtrnáct dní.

Vstup do expozic je přes přednáškový sál, kde bude návštěvníkům promítnut film o historii města. Místní historicky doložené postavičky, kupce Calligardiho a kronikáře Sucheniuse, ztvární herci Oldřich Navrátil a Miloš Mejzlík.

Stejné postavičky kupce a kronikáře se pak objevují v kreslené podobě coby průvodci na panelech v jednotlivých místnostech. Nakreslil je ilustrátor a někdejší šéfredaktor Mateřídoušky Jan Smolík.

Každá místnost přitom představuje jeden druh řemesla a jemu příbuzných řemesel, v místnostech je vystaven bezpočet starých nářadí, nástrojů a starobylých strojů či jejich modelů. Mnohé z nich je možno si i vyzkoušet. Zajímavostí je kupříkladu jeřáb pro stavbu baziliky, unikátem pak kopírovací stroj z počátku minulého století.

V jedné z místností je také vystaven model města z doby, kdy jádro města bylo obehnáno hradbami. „Je z toho patrné, jak se město Třebíč postupně rozrůstalo," ukázala na barevně odlišených částech modelu ředitelka MKS Třebíč Jaromíra Hanáčková. Mimo to jsou zde k vidění i modely tehdejších renesančních domů.

Pro děti zde bude i prostor pro posezení a oddych či speciální pracovna pro tvořivé dílny, kde si budou moci kupříkladu vytvořit vlastní betlém z natisknuté vystřihovánky. Tak si přiblíží řemeslo betlémářství, které má v Třebíči velkou tradici. Mimo to zde uvidí i některé stroje a nářadí pro písmolijce, sazeče, sekerníka, bednáře, řezníka, tesaře, uhlíře, mlynáře, svíčkaře, koželuha, truhláře, mydláře, perleťáře, ševce, soukeníka, krejčího, tkadlece.

Jedna místnost je zařízenajako obchod, stěnu přitom zdobí kresba zobrazující renesanční Malovaný dům z třebíčského Karlova náměstí. „Souvisí to s tím, že v minulosti míval v Malovaném domě na náměstí obchod kupec Calligardi. A ten je imaginárním průvodcem celou expozicí," nastínila Hanáčková.

Předpokládá, že časem by se expozice mohla rozrůstat o nové exponáty související s řemeslnou tematikou. Přispívat by mohli i místní lidé vlastními exponáty. Celotýdenní provoz v expozici zajistí čtyři průvodci.