Na krajské úrovni byly proto pozastaveny některé výdaje, a to ve výši zhruba 67 milionů korun.


To přitom nemá mít dopad na mzdy zaměstanců příspěvkových organizací kraje ani na realizaci projektů financovaných z fondů Evropské unie.