Za tu dobu zde stačil vykácet a odvézt 280 kubíků dřeva. Stromy byly ve stáří 120 až 130 let. Majiteli lesa tak vznikla škoda 392 tisíc korun.