Pokud by tento nastavený trend pokračoval, mohlo by dojít k částečnému posunu role úřadů práce. „Postavení úřadu práce se pomalu mění. Pryč jsou ty doby, kdy jsme byli rádi za každé nově nabídnuté volné místo. Při stálém poklesu nezaměstnanosti se naše role bude profilovat spíše na zaměření rekvalifikační a péči o zvlášť ohrožené skupiny na trhu práce,“ glosoval výhled do budoucnosti ředitel Úřadu práce v Třebíči Vojtěch Vymětal.

V říjnu klesla nezaměstnanost dokonce o půl procenta oproti měsíci září. „Nezaměstnanost poklesla ve všech mikroregionech. Také na Jaroměřicku, které vykazuje neustále nejvyšší počet nezaměstnaných na Třebíčsku,“ potvrdila příznivou situaci analytička Dagmar Uhlířová. Podle ní za to může prodloužení dobrých podmínek sezónních prací o další měsíc. „Samozřejmě tomu napomáhá také velice dobrý ekonomický vývoj země, k čemuž přispívá také Evropská unie,“ doplnil ředitel Vymětal.

Zlom a pozvolný nárůst nezaměstnaných úřad práce očekává během měsíce listopadu, kdy budou končit veřejně prospěšné práce. „Situace bude stagnovat a pozvolna se počty uchazečů o zaměstnání začnou zvyšovat,“ míní Vymětal. Výhodou v regionu je také postupné zvyšování počtu malých a středních podnikatelských firem, které zaměstnávají v průměru padesát až sto pracovníků.

Statistika Úřadu práce v Třebíči za měsíc říjen 2007

Počet uchazečů v evidenci
4739
Mužů
1954
Žen
2785
Nově hlášení uchazeči
583
Vyřazení uchazeči
844
Nově zařazeni do rekvalifikace
219
Volných míst
967
Počet uchazečů na 1 volné místo
5,2