Z celkového počtu 3964 lidí bez práce je téměř šedesát procent žen, což je podle Mužíka v letních měsících obvyklé. Právě dlouhodobě nezaměstnaným ženám a maminkám po mateřské dovolené úřad věnuje zvýšenou pozornost. Nabízí jim nespecifické rekvalifikační kurzy, v nichž si mimo jiné znovu osvojí pracovní návyky, absolvují praxi na dočasně sjednaných pracovních místech a naučí se prezentovat se životopisem i osobním jednáním u případných zaměstnavatelů.