„Službu zajišťuje společnost APPN, která zapůjčila tablet se speciálním programem," vysvětlila ředitelka nemocnice Eva Tomášová. „Po jednoduché registraci se daný lékař spojí s tlumočníkem, který zajistí překlad vyšetření," popsala.

Tlumočník je v dosahu 24 hodin denně a je tak možné jej využít i při akutních problémech, nebo při noční pohotovosti. V případě, že se věnuje jinému pacientovi, dostane nový čekající informaci, za jak dlouho bude možné služby využít.

Nemocnice Třebíč je zahrnuta do sítě sta zdravotních zařízení, které tuto službu nabízejí. První testování přitom bylo zahájeno v říjnu 2008. V loňském roce už tlumočníci pomohli ve více jak 25 tisíc vyšetřeních. Pacienty o možnosti digitálního tlumočení informuje samolepka na recepci a u vstupů do jednotlivých budov v areálu nemocnice.