„Občané jsou povinni odkládat odpad do svých nádob. Každá popelnice na běžný komunální odpad pak musí být označena identifikační známkou modré barvy. Ta slouží k základní evidenci. Město tímto způsobem zajišťuje lidem prostřednictvím oprávněné firmy pravidelné vyvážení popelnic,“ vysvětlil mluvčí radnice Ivan Přibík.

Podnikatelé ale musí mít na likvidaci odpadů uzavřenou smlouvu. „Odpady nemohou vhazovat do běžných domovních popelnic a zbavovat se jich na úkor občanů. Množící se případy neoznačených popelnic přiměly radnici a firmu Esko-T zastavit vyvážení neoznačených nádob. Opatření vstupuje v platnost od pondělí 7. března,“ upozornil Přibík.

Podle městské vyhlášky vystačí pro průměrnou čtyřčlennou rodinu jedna nádoba o objemu 110 litrů, tedy běžná popelnice při svozu jedenkrát týdně. Pokud rodina třídí odpad jako papír, sklo, PET-lahve a jiné plasty, vejde se s produkcí směsného odpadu do čtyř litrů odpadu na osobu a den. S tímto množstvím a jednou popelnicí počítá městská vyhláška.

Identifikační známky modré barvy si lidé mohou vyzvednout v kanceláři svozové firmy Esko-T na Komenského náměstí. Úřední hodiny jsou denně od 7 do 14:30 hodin. Lze se dohodnout na návštěvě i mimo tuto dobu, a to na čísle 568 848 066. Ke sjednání schůzky se dá využít i bezplatná zelená linka 800 100 879.