Poskytování kvalitnější a bezpečnější péče má zajistit certifikát systému řízení ISO, který včera ředitel Petr Mayer převzal od společnosti URS certifikace.

Samotnému předání předcházely více než roční přípravy, završené prosincovým auditem. Během něj byla důkladně prověřena všechna oddělení, lékařská i ošetřovatelská péče, technické zázemí, přístrojové vybavení, zkrátka veškerý poskytovaný servis.

„Zdejší nemocnice nastavila takové procesy, že jsme jí mohli certifikát předat,“ uvedl šéf certifikační společnosti Petr Maličovský.
A jaký to má smysl? „V podstatě jde o systém řízení, který zavádí pořádek do jakékoliv organizace. Přirovnal bych to k pravidlům silničního provozu. Kvalita se všude musí zvyšovat, nelze se zastavit. V oblastech, kde se případně stoprocentní kvality dosáhne, je nutné ji hlídat a zaměřit se na další obory,“ objasnil ředitel nemocnice Petr Mayer.

Při této příležitosti Mayer zmínil požadavky na kvalitu poskytované péče, které jsou vyvěšeny na odděleních a dalších místech nemocnice: „Díky nim pacienti vědí, co mohou od nemocnice očekávat. Pokud tomu tak není, lze se dožadovat nápravy“.

V získání certifikátu vidí přínos i mluvčí společnosti ČEZ, která jej získala už dříve, Petr Spilka. Podle něj nastavená pravidla předcházejí problémům, eliminují možná rizika. „Věřím, že se to promítne do práce zdravotníků i spokojenosti pacientů,“ předeslal.

Nemocnice ani teď nemůže usnout na vavřínech. Už v prosinci ji čeká další audit, tentokrát prověřovací. Certifikační společnost opět vybere místa, která se bezprostředně dotýkají péče o pacienty, zaměří se na případná slabá místa provozu nemocnice. A ta musí získaný certifikát obhájit.