Přepracovaná, doplněná o informace hejtmana, že nemocnice nejspíš nemá důkazy o označení zaměněných dětí, jak tvrdila v pátek.

Kraj podle něj jako zřizovatel nemocnice rodinám nabídne blíže nespecifikovaný finanční dar. O odvolání ředitele nemocnice Petra Mayera rada dnes nejednala.

Radní se zabývali první verzí závěrečné zprávy vnitřní kontroly v třebíčské nemocnici. Závěry k ní přijmou do 14 dnů, až nemocnice zprávu upřesní. Hejtman ale zpochybnil tvrzení nemocnice, že obě děvčátka byla popsána jmény na nohách. Ve zprávě předložené nemocnicí důkazy o tom nenašel.

"Dlouho jsme dnes na radě debatovali o tom, zda existují nějaké důkazy o tom, že zaměněná děvčátka byla po porodu skutečně označena, jak tvrdil ředitel," řekl hejtman. Radní si proto vyžádali podrobný písemný popis toho, z čeho nemocnice vyvozuje, že je

pravděpodobné, že děvčátka měla být označena, dodal. Zdůraznil, že nemocnice si tím jistá není. "Není to tak, že by stoprocentně věděla, že byla označená. Jenom z vedlejších znaků to dovozuje; na základě záznamů rozhovorů a podobně," uvedl hejtman.

Tvrzení nemocnice, že děti byly po porodu označené kromě čísla na ruce i jménem na těle, považují rodiče za tendenční a lživé a je to v příkrém rozporu s pořízenými fotografiemi, řekl právník poškozených rodin.

Jednání příští krajské rady budou poprvé v historii přítomni i zástupci krajské opozice, aby mohli klást otázky představitelům nemocnice. Zastupitelé ČSSD si dnes stěžovali, že mají nedostatek informací a požadovali personální změny ve vedení zdravotnického rezortu. Žádali odvolání krajského náměstka pro zdravotnickou péči Pavla Hájka (ODS) a vedoucí odboru zdravotnictví Věry Švarcové. Selhání v resortu zdravotnictví bylo po dobu Hájkova vedení podle ČSSD více. Hejtman ale Hájka brání. Podle něj je zdravotnictví velmi těžký rezort.