„Naší snahou je vybudovat pracoviště urgentního příjmu, které bude jedinou vstupní branou do nemocnice, bude v provozu 24 hodin denně a zajistí multioborovou péči,“ zdůraznil mluvčí Nemocnice Třebíč Radek Fukal.

Zatím je systém pro pacienty, kteří do nemocnice přicházejí s akutním problémem „po vlastní ose“, matoucí. „Vlastně bych ani nevěděla, kam honem jít, aby se mi dostalo rychlé pomoci,“ zamyslela se paní Eva z Třebíče.

Nemocnice má nový moderní pavilon C, některé staré budovy jsou zbourané. Veřejnost si na novinky teprve zvyká. S pořezanou rukou nebo s bolestmi břicha nejasného původu člověk jede do okresního špitálu výjimečně. A tak je pochopitelné, že nemá systém zdejší lékařské péče „v malíčku“. Některým pacientům se dnes může stát, že absolvují kolečko po různých ordinacích a běhání mezi pavilony C a U.

Navíc například v pavilonu U není úplně dobře vyznačená ordinace pohotovosti.

„O nedostatečném značení v budově U víme a chystáme se zjednat nápravu tak, aby bylo značení pro pacienty co nejvíce srozumitelné,“ konstatoval mluvčí Fukal.

Ředitelé Martin Uhlíř a Miloš Štěpanovský na setkání s novináři v infocentru dukovanské elektrárny ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Letošní rok rozhodne, zda Dukovany pojedou až do roku 2045

Podle jeho slov v současnosti platí informace, že pacienti chodící, kteří mají problémy chirurgického charakteru - úrazy, krvácení a popálení, či urologického nebo gynekologického charakteru, nechť přijdou rovnou do nového pavilonu C. V pracovní době pak klasicky přes recepci, na které budou nasměrováni do příslušné ambulance. V mimopracovní době přes vchod s názvem Emergency.

„Od 17 do 20 hodin funguje lékařská pohotovostní služba v budově U, může tam přijít pacient s akutními potížemi jako je například angína nebo bolest zad. Po 20. hodině jsou to ambulance v budově U a v budově C dle specifik potíží daného pacienta,“ vysvětlil mluvčí Nemocnice Třebíč Radek Fukal.

Konkrétně v současnosti shánějí pro urgentní příjem v Nemocnici Třebíč lékaře, primáře plus všeobecnou sestru a zdravotnického záchranáře. Do nového pavilonu C Kraj Vysočina investoval okolo půl miliardy korun. Nyní se dokončuje menší objekt magnetické rezonance, který bude provozně úzce propojený s pavilonem C.

Výrobky z dílny sedláře Luďka Žákovského.
Sedlář Luděk Žákovský z Moravských Budějovic je mistrem rukodělné práce