Zatím to vyneslo osm a půl milionu korun. Do finanční ztráty se ale mezitím dostaly další krajské nemocnice.

Při svém odchodu předpovídal podobný scénář dnes už bývalý ředitel třebíčské nemocnice Leoš Dostál.

Své odvolání a čtrnáctimilionovou ztrátu hodnotil slovy: „V podobné situaci jsou i ostatní nemocnice, kde budou muset brzy řešit stejný problém."

Na jeho slova došlo už o necelé dva měsíce později. „Za pět měsíců letošního roku jsou krajské nemocnice ve ztrátě 100 milionů korun," přiznal v úterý hejtman Jiří Běhounek s tím, že do konce roku by mohla ztráta vzrůst o další desítky milionů.

Nové vedení prý prospívá

I přesto si za Dostálovým odvoláním hejtman stojí. „Je skutečností, že všechny nemocnice v kraji mají podobné problémy a důvodem je nedostatečná výše úhrad od pojišťoven. Třebíčská nemocnice by ale při způsobu, kterým byla vedena, měla v současné době problémy mnohonásobně větší," řekl Běhounek.

Nehledě na vývoj v ostatních krajských zařízeních, učinilo nové vedení nemocnice v čele s krizovým manažerem Janem Ferencem několik kroků, které mají postupně umořovat ztrátu, zajistit dlou-hodobý chod nemocnice a zároveň udržet rozsah zdravotní péče. Výsledkem personálního auditu je snižování stavu nadbytečných zaměstnanců.

„Nemocnice zatím snížila stav o pět a půl úvazku. S tímto opatřením souvisí i změny v organizaci práce," řekl ředitel Ferenc.

Revizí také prošly dodavatelské smlouvy a jejich výhodnost. „S některými externími dodavateli služeb byla ukončena spolupráce," doplnil Ferenc s tím, že hledání dalších rezerv pokračuje vyhodnocováním smluv s dodavateli léků. Připustil i vypsání nové poptávky a veřejné zakázky. Faktury s až rok starou lhůtou splatnosti uhradí nemocnice z patnáctimilionové půjčky od kraje.

Vedení také uvažuje o zvyšování výnosů v podobě využití bazénu, pronájmu tělocvičny nebo rozšíření nabídky nadstandardních pokojů. „Zvažujeme také přestěhování současného očního oddělení z budovy na ulici Družstevní zpět do areálu nemocnice. To by mohlo být realizováno do konce prázdnin," mínil Ferenc s příslibem, že k omezení lékařské ani ošetřovatelské péče na žádném nemocničním pracovišti nedojde.

Stěhování do nemocničního komplexu by se mohlo týkat také Léčebny dlouhodobě nemocných, která dnes sídlí také na ulici Družstevní.

Další zprávu o učiněných opatřeních předloží nemocnice za další měsíc. „Vedení kraje ji chápe jako monitorovací dokument. Už v době nástupu krizového manažera bylo stanoveno, že vedení kraje i veřejnost budou informovány každý měsíc," podotkla krajská mluvčí Jitka Svatošová.

Vysočinský hejtman si dosavadní kroky nového vedení třebíčské nemocnice pochvaluje. „Ve složité situaci postupuje zatím reálně a snaží se situaci stabilizovat. Úspory ve výši 8,5 milionu korun jsou velmi dobré, celkový stav financování zdravotnictví ale vyřešit nemohou," poznamenal Běhounek.