„Už bylo načase. Vždyť většina paneláků na sídlišti vypadá mnohem lépe než tahle kráska. Navíc to takhle hned u vchodu nepůsobí příliš reprezentativně," řekl návštěvník nemocnice Miroslav Nechvátal.

Na místě současných pavilonů A a CH vyroste nový moderní pavilon chirurgie. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by se začít stavět v příštím roce.

„Nový pavilon chirurgických oborů bude sloužit jako centrální příjem, tedy i akutní, pro všechny obory. Budou zde lůžka v rámci spojeného lůžkového fondu, zázemí pro jednotlivé chirurgické obory, ARO a multioborová chirurgická JIP a ambulance. V neposlední řadě tam pacienti najdou i rentgen, ultrazvuk či CT," informovala mluvčí nemocnice Simona Kafoňková.

Stavba by podle jejích slov měla mít minimální dopad na chod jednotlivých oddělení. „Skloubit stavbu a provoz oddělení nebude lehký úkol. Nechceme zastavit činnost některých oddělení, byť jen na krátkou dobu. A to ani z ekonomických důvodů. Jakékoliv odstávky se budeme snažit minimalizovat," řekla Kafoňková.

Z toho důvodu se nebudou do dokončení výstavby přemísťovat do areálu na Purkyňově náměstí ani oční oddělení a léčebna dlouhodobě nemocných z ulice Družstevní.

Nic však není ještě definitivní. Příprava projektu je teprve v počáteční fázi. Nemocnice má připravenou studii a chystá se tvorba projektové dokumentace, v ní se budou jednotlivé požadavky teprve definitivně uzavírat.

Zpracovaná koncepce dostavby třebíčského areálu vznikla už v roce 2011, nyní bude upravena podle reálných a aktuálních potřeb. „V tuto chvíli jsou diskutovány požadavky na dialýzu, příjezd do areálu, přemístění diagnostiky, parkoviště, zásoby kyslíku a podobně. Konečná podoba pavilonu chirurgických oborů tedy bude známa, až bude projektová dokumentace dokončená," dodala mluvčí nemocnice.

Jde o objekt nutný k zajištění základních zdravotních služeb krajské nemocnice. „S ohledem na poměrně značný rozsah stavebních prací, je potřebné v dostatečném předstihu vyjasnit rozsah stavební úpravy, definovat funkce budov, navrhnout a řešit projektovou přípravu. V tuto chvíli chceme znát předpokládané finanční náklady, časový plán a vazby na zajištění provozu dotčených oddělení nemocnic," uvedl ke zvažovaným záměrům Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku s tím, že o skutečné realizaci těchto akcí může být rozhodnuto až následně.

Již dnes je však například jasné, že z projektu vypadne výstavba nového heliportu, o kterém se hovoří již několik let. „Nemocnice využívá heliport v areálu hasičů v ulici Žďárského. Vzhledem k tomu, že v loňském roce jsme jej využili patnáctkrát a že jde o transporty se zajištěným pacientem, je stávající řešení dostatečné," vysvětlila mluvčí nemocnice Simona Kafoňková.

Podle jejích slov to pro pacienta ani pro nemocnici nepředstavuje žádné riziko. „Než vrtulník po jeho přivolání přiletí z Jihlavy, pacient je během této doby převezen dva kilometry k heliportu a je připraven k transportu. To nepředstavuje pro pacienta větší riziko, než kdyby byl heliport součástí nemocnice, protože pacienta je nutné k vrtulníku transportovat v obou případech," dodala Simona Kafoňková.