„Já jsem dělala didaktické testy a slohové práce z češtiny a angličtiny. Například test z češtiny nebyl moc o samotném jazyce. Zadání slohové práce bylo trochu nesrozumitelné. A tak bych mohla pokračovat. Zatím víme jen výsledky didaktických testů. Jak jsme napsali slohové práce, se dozvíme asi až u ústních zkoušek, pořád nás nechávají v nejistotě," řekla Fišarová.

Její spolužák Jakub Krásenský si zase vyzkoušel tolik diskutovanou těžší verzi didaktického testu z matematiky, která dělala problémy i mnohým premiantům. „Zkouška byla obtížná, ale více se na neúspěchu studentů podepsalo to, že na vypracování testu bylo málo času, jen dvě hodiny. Já jsem byl rád, že jsem vůbec stihl vyřešit všechny příklady," uvedl Krásenský.

Jako velmi chaotické hodnotí státní maturity studentka jihlavské obchodní akademie Beáta Dvořáková. „Vadilo nám třeba to, že naše škola disponuje dobře vybavenými jazykovými učebnami, ale anglický poslech jsme museli poslouchat z přehrávače, kde to bylo špatně slyšet. Celá naše třída písemnou část udělala, teď se učíme na ústní zkoušky. Jsem z toho už docela unavená,"přiblížila Dvořáková.

Někteří neuspěli

Podle ředitele Gymnázia Jihlava Miroslava Pauluse zatím u zkoušek uspělo všech 155 maturantů této školy. Ústní zkoušky gymnazisty čekají příští týden. O něco hůře se dařilo studentům Střední školy stavební Jihlava. „Výsledky už mám k dispozici. Sedm žáků nezvládlo testy z matematiky, čeština a cizí jazyk ale nikomu problémy nedělaly. Výsledky se žáci dozví zítra," informoval včera ředitel Pavel Toman.

Výpis výsledků didaktických testů je zcela novým dokumentem a letošní maturitní ročník je tedy prvním, který se s ním setkává. Má-li maturant závažné pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky společné části MZ konané formou didaktického testu, může podat žádost o přezkum výsledku maturitní zkoušky dle zákona č. 561/2004 Sb.

Žádost je možné podat nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy byl žákovi zpřístupněn výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Žádost se podává doporučeně na ministerstvo školství, které žáka o výsledku vyrozumí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.