Někteří voliči tam totiž půjdou volit letos do jiných volebních místností, než byli zvyklí.

Okrsky byly nově územně rozděleny a některá adresní místa připadnou do jiného volebního okrsku. „Pro občany Moravských Budějovice to znamená, že půjdou volit do jiné volební místnosti," vysvětlila vedoucí organizačního odboru Vladimíra Pešková.

Z jednoho okrsku to bude například pět domů s deseti voliči, kteří půjdou volit jinam. V dalším to může být patnáct. „Je to různé. Týkat by se to mohlo u nás asi deseti procent lidí," dodala Pešková.

Občané Moravských Budějovic se mohou podívat, do které volební místnosti v květnu půjdou na webových stránkách města. „Možná jsme to dali s velkým předstihem, ale chtěli jsme, aby to lidé nebrali na lehkou váhu. Protože někteří byli zvyklí chodit dlouho do jedné volební místnosti a teď najednou budou patřit do jiného okrsku," vysvětlila Pešková.

Týkat se to může voličů v obcích a městech, kde mají více volebních okrsků. Ne však ve všech. „V Třebíči půjdou lidé volit stejně, jako v posledních volbách," informovala vedoucí oddělení matrik a evidence obyvatel na městském úřadu v Třebíči.

Volby se uskuteční až za více než dva měsíce. Řada lidí však bude muset stihnout termíny ještě před nimi. „Žádost o voličský průkaz je možné podat již nyní na obecní úřad dle trvalého pobytu žadatele, a to buď písemně s úředně ověřeným podpisem, nebo osobně přímo na úřadu po prokázání totožnosti," informoval mluvčí třebíčské radnice Ivan Přibík.

Žádost o voličský průkaz musí být na úřad podána nejpozději do 8. května 2014. Od uvedeného dne budou úřady voličské průkazy vydávat.

Hlídat si termín musí také ti, kteří se budou v blízké době stěhovat. Pokud změní trvalé bydliště mezi třináctým dubnem a začátkem voleb, musí o tom informovat obecní úřad.

„Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 21. května 2014 nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště," řekl mluvčí radnice v Třebíči Ivan Přibík.
Pokud někdo byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě a hodlá hlasovat ve volbách na území ČR, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. „Toto potvrzení je opět nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 21. května 2014 nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě trvalého pobytu," dodal Přibík.

Nejdříve vyprší termín cizincům z EU, kteří by chtěli volit na našem území. Pokud nejpozději druhý den voleb dosáhnou 18 let a jsou nejméně od 9. dubna 2014 přihlášeni k trvalému nebo k přechodnému pobytu na území ČR, mohou do 13. dubna 2014 do 16.00 hodin podat písemnou žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.