Nejvyšší denní úhrn srážek 44,0 mm byl zaznamenán 11. května v Budišově. Čísla zveřejnili meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu. „Průměrný měsíční úhrn srážek v Kraji Vysočina byl 106,3 mm, což je 149 % z normálu 1981 - 2010. Měsíc byl hodnocen jako srážkově nadnormální,“ oznámili.

Průměrná měsíční teplota vzduchu na Vysočině byla 10,2 °C, což představuje odchylku -2,4 °C od dlouhodobého normálu.

Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu 11,3 °C byla v květnu naměřena v Dukovanech. Následuje stanice Moravské Budějovice s hodnotou 11,1 °C. Na rozdíl od dubna nebyl v květnu v Kraji Vysočina zaznamenán ani jeden letní den.