Paní Františka Večeřová se narodila 1. října 1907 v Náměšti nad Oslavou. Pochází z chudých poměrů z pěti dětí. Její dětství nebylo příliš radostné, protože od školních let musela sloužit. Později se dostala do služby v Novém dvoře u Náramče, který spadal pod Budišovské panství. Tam pracovala deset let.

Poté se vdala a dál pracovala v Budišově v živočišné výrobě. V roce 1939 si s manželem zakoupila rodinný domek v Kracovicích. Starala se o děti, domácnost a zahrádku. Rodina chovala drobné hospodářské zvířectvo. Paní Večeřová příležitostně pomáhala při sezónních pracích u soukromých zemědělců a později v JZD ve Starči.

Vychovala 7 dětí, ze kterých 3 už nežijí. Má 13 vnoučat, 34 pravnoučat a 8 prapravnoučat. V roce 1972 ovdověla. Život Františky Večeřové byl zasvěcen práci a starosti o rodinu. Ráda četla, hlavně knížky od Vlasty Javořické a historické romány. Pravidelně navštěvovala nedělní bohoslužby v kostele ve Starči.

Zajímala se o veškeré dění a když bylo potřeba, vždy ochotně a ráda pomáhala až do sta let. Sté narozeniny oslavila paní Večeřová na úřadě městyse ve Starči. V květnu 2009 ve věku 102 let nastoupila do domova pro seniory v Kubešově ulici v Třebíči, kde bydlí dodnes a kde se dožívá 104 let.