V konkurenci dalších pěti středoškolských tiskovin si nevedly vůbec špatně: odborná porota jim přisoudila třetí místo.


A to za prvním časopisem v pořadí Fluss pacovského gymnázia a druhým Zvonkem, který vydává gymnázium v Třebíči.


V další kategorii, do které byly zařazeny přihlášené školní časopisy základních škol, hrála prim tiskovina třebíčské základní školy Benešova s netradičním názvem GAG–BEN.


Pomyslné stříbro získalo Kukadlo ze ZŠ Osvobození v Pelhřimově a bronz Ámosek ze ZŠ a MŠ v Košerácích.


Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo včera ve velkém sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.


„Proběhlo ve dvou programových blocích,“ upřesnil za pořadatele Milan Pilař. „V tom prvním byly tlumočeny vzkazy odborné poroty jednotlivým redakcím. Týkaly se především obsahové stránky školních časopisů, grafiky a také typografie. V průběhu toho druhého byly předány ceny. A to všem zúčastněným redakčním kolektivům,“ uvedl Milan Pilař.


Středoškolačky Veronika Šípková, Lucie Vondrušková, Jitka Dusová a Pavla Greifenthalová přijely včera do Havlíčkova Brodu z Nového Města na Moravě. Na své škole, kterou je Střední odborná škola v Novém Městě na Moravě, vydávají občasník Street 295.


„Tento časopis si u nás na škole předávají jako štafetu druhé ročníky. Jeho příprava je totiž součástí odborného předmětu multimediální výchovy,“ vysvětlila Greifenthalová a dodala, že na obsahové i grafické podobě časopisu se podílí celá třída. „Časopis vychází tak dvakrát do roka. Naposledy byl distribuován v nákladu čtyř tisíc výtisků po celém Novém Městě na Moravě. Ovšem ne samostatně, ale jako příloha městských novin, které tam vycházejí,“ poznamenala Pavla Greifenthalová.


Street 295 vychází na uvedené novoměstské škole už třetím rokem. Soutěže o nejlepší školní časopis kraje Vysočina se zúčastnil už podruhé.
„Získali jsme čtvrté místo. Jsem celkem spokojená,“ usmála se Veronika Šípková.


Celorepubliková soutěž


Slavnostního vyhlášení se včera v Havlíčkově Brodě zúčastnil například i Petr Kantor z Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Využil příležitosti a přítomné zástupce školních redakčních kolektivů pozval k účasti v celorepublikové soutěži Školní časopis České republiky.