Titul Knihovna Vysočiny 2008 na Třebíčsku získaly místní knihovny v Budkově, Dolních Vilémovicích, Kožichovicích a Petrůvkách.

O knihovnu v Budkově pečuje Kateřina Šimková. „Paní Šimková je knihovnicí poměrně krátkou dobu, ale svým vstřícným přístupem a ochotou si dokázala získat čtenáře,“ řekla Irena Císařová z krajské knihovny.

Místní knihovna Dolní Vilémovice a její knihovnice Jana Neterdová byla navržena na ocenění zejména za obnovení činnosti a využití moderních forem práce s literaturou a se čtenáři. V letošním roce byla knihovna s využitím grantu plně automatizována.

Helena Hlůšková je dlouholetou aktivní knihovnicí v Kožichovicích. Knihovna byla jednou z prvních v okrese Třebíč, kde měli čtenáři a ostatní uživatelé k dispozici internet.

„Vynikajících výsledků na Třebíčsku dosahuje obecní knihovna v Petrůvkách, kde je knihovnicí od roku 2005 paní Jana Krejčí. „Návštěvníci knihovny mohou usednout také k počítačům, či jiným aktivitám, které pro ně knihovnice připravuje. Pod jejím vedením se knihovna stala v pravém slova smyslu komunitním centrem obce,“ podotkla Císařová.

Krajská knihovna titul Knihovna Vysočiny 2008 udělila celkem šestnácti knihovnám z celé Vysočiny.

Krajská knihovna se tak snaží ocenit záslužnou práci knihovníků neprofesionálních knihoven. Těch je v kraji Vysočina necelých šest set.