V kategorii do 500 obyvatel se na prvním místě umístil Valdíkov a v kategorii s více než 500 a méně než 2000 obyvateli Březník.

„Do soutěže byly zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny do systému Ekonom,“ uvedla Eva Navrátilová z odboru životního prostředí.

Hodnoceno bylo období od dubna 2007 až do března 2008.