Jak v takové situaci postupovat si vyzkoušeli letci z vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou společně s příslušníky 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce.

Celý proces se řídí přísnými pravidly. „Nejprve se musíme postarat o osádku letadla. Pilot je z vrtulníku buď vytažen, případně dle pokynů chemického personálu vystoupí sám. Poté jsou mu s pomocí asistentů nasazeny ochranné přezuvky a rukavice a je přepraven na místo dekontaminace. Zde je změřen rozsah jeho kontaminace přístrojem rychlé detekce a je posouzen jeho zdravotní stav,“ popsala Andrea Tuťálková, velitelka čety dekontaminace bojové techniky z Liberce.

Teprve po ošetření leteckého personálu je pomocí nástřiku odmořovací směsi provedené úplné vyčištění vrtulníku jak zvnějšku, tak i zevnitř. Do cvičení se kromě posádek vrtulníků a technického personálu zapojili také členové čety chemické ochrany aktivní záloh 22. základny z Náměště. „Prohloubili tak své odborné teoretické i praktické zkušenosti. I vzhledem k panujícímu horkému počasí, kdy cvičící trávili ve speciálních protichemických oblecích několik hodin denně, je třeba ocenit jejich zájem a nasazení, se kterým k výcviku přistoupili. Měli šanci učit se od těch nejlepších a té skutečně využili“, pochválil plukovník Michal Vecheta, zástupce velitele základny.