Na to, že příloha nazvaná Závěrečný účet za rok 2010 se rozchází v číslech s přílohou nazvanou Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření od auditorské společnosti, upozornil jako první zastupitel Petr Vašíček (ČSSD).

Zastupitelka Irena Hejzlarová (TOP 09) Deníku potvrdila, že oba předložené dokumenty nebyly v souladu. „Byly tam nejasnosti v informacích o zisku a příjmech,“ uvedla.

Nejrazantněji se k věci na zasedání zastupitelů vyjádřil Ivo Uher (ODS): „Domnívám se, že je to paskvil. Nemíním pro něco takového hlasovat.“

Nakonec podobně jako on reagovala hlasováním řada dalších zastupitelů. Napoprvé tak nebyl závěrečný účet dobrovolného svazku VAK za rok 2010 třebíčskými zastupiteli schválen.

Situaci komentoval starosta Pavel Heřman (HZNR) zoufalým hlasem: „To jsme v pěkné kaši. To je katastrofální záležitost.“

Neschválení závěrečného účtu svazku by podle Pavla Pacala (PRO Třebíč) mohlo pozastavit některé investiční akce VAK. Ze zákona stačí, aby VAK předložil zastupitelům závěrečný účet pouze na vědomí. „VAK si ale vymínil a trvá na schválení,“ podotkl pro Deník Pacal.

Jsou prý poslední, kdo má problém

Kvůli nejasnostem v přílohách ke schválení byl na čtvrteční jednání zastupitelstva narychlo přivolán tajemník VAK Miloš Kokeš.

Ten dorazil v doprovodu účetní a zastupitelům promlouval do duše: „Jste asi poslední zastupitelstvo, které má problém.“

Poukázal na to, že materiál již schválilo všech 123 obcí sdružených ve svazku, kromě Třebíče. Nepřipravené vystoupení obou představitelů svazku VAK působilo poněkud jako fraška.

Otázkou zůstává, proč se svojí účastí zástupci VAK nepočítají automaticky v případě, kdy jde o schvalování takové záležitosti ve městě s největším počtem obyvatel v okrese.

„Pracují tam se zatraceně velkými penězi, tak by ten předložený dokument měl být na zcela jiné úrovni, než na jaké byl předložen,“ zlobil se Ivo Uher.

Pro dokument nakonec zvedli ruku

Po debatách zastupitelů s tajemníkem VAK nakonec zastupitelé přijali návrh místostarosty Pacala a své předchozí hlasování o této záležitosti zrušili a hlasovali znovu.

Nakonec se slitovali a pro schválení „nedokonalého“ dokumentu zvedli ruku. Zastupitelé ale zástupcům VAK uložili podmínku, že jim dodatečně musí dodat kvalitně zpracované podklady s předložením meziročního srovnání tři roky nazpět.

Zda tak skutečně VAK učiní, bude Deník čtenáře informovat. Nepříjemnou záležitost kolem VAK dokreslila informacemi zastupitelka za KSČM Julie Dolejší: „Ten dnešní zážitek není zdaleka nová věc. Vždycky kolem schvalování výsledků VAK na zastupitelstvu byla diskuze a pravidelně je předkládal a upravoval pan Mašek.“ Jako perličku zmínila situaci, kdy tehdejší třebíčský místostarosta Miloš Mašek, který v době, kdy byl ještě předsedou svazku VAK, v polovině jednání třebíčského zastupitelstva odešel. Po rozhodnutí na nedávné valné hromadě VAK, již Miloš Mašek není zástupcem města ve VAK.

Novým zástupcem za město Třebíč se stal starosta města Pavel Heřman. Podle informací Deníku nyní není Miloš Mašek už ani v dozorčí radě ani v představenstvu VAK.