Jen na Třebíčsku v závěru pracovního týdne policie zasahovala u sedmi dopravních nehod sice bez vážnějších zranění, zato s celkovou hmotnou škodou bezmála 300 tisíc korun. K té nejtragičtější ale došlo na Žďársku, kde při srážce kamionu a osobního automobilu zahynula třiašedesátiletá spolujezdkyně. Ne všichni řidiči vědí, jak se mají při havárii zachovat. Deník ve spolupráci s dopravní policií Obvodního oddělení Policie České republiky v Třebíči přináší užitečné pokyny, které napomohou případnou nehodu co nejlépe zvládnout.

Jste-li účastníkem nehody nebo jejím svědkem a nejste vážněji zraněn, v první řadě svůj vůz zastavte a vypněte motor. Zachovejte klid a rozvahu, zbrklost není na místě.

Zajistěte místo nehody výstražnými světly a trojúhelníkem, pro vlastní bezpečí si oblékněte reflexní vestu. Dalším krokem je zjištění zdravotního stavu ostatních účastníků havárie, řidičů, spolujezdců, chodců i cyklistů. V případě, že je někdo z nich zraněn, poskytněte mu první pomoc a současně volejte složky Integrovaného záchranného systému (IZS).

Nepřemísťujte vozidla

Je bezpodmínečně nutné zdržet se jednání, které by znemožnilo řádné vyšetření nehody, například požití alkoholu, omamných či psychotropních látek, přemísťování havarovaných vozidel.

Vyžaduje-li odstranění aut situace, třeba z důvodu obnovy provozu hromadné dopravy, vyznačte na vozovku jejich původní polohu a případné stopy. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení, příkladem je sloup veřejného osvětlení, hlaste to policii. Pro další potřeby si s ostatními účastníky nehody včetně možných svědků vzájemně prokažte svoji totožnost a předejte si důležité údaje k vozidlům. Je vhodné si místo nehody i poškozené automobily vyfotit a hned na místě vyplnit formulář o hlášení škody pro pojišťovnu.

Pokud druhý řidič nechce sdělit údaje o sobě a vozu, porušuje tím zákon. Přivolejte tedy policii. V takovém případě si alespoň zapište registrační značku jeho automobilu. Právě podle značky lze jméno pojišťovny, u níž je viník nehody pojištěn, zjistit na webu. A poslední zásada zní – řiďte se pokyny dispečerů IZS.

Povinnost neprodleně hlásit dopravní nehodu policii platí jen tehdy, dojde-li při ní ke zranění nebo usmrcení, škodě vyšší než 50 tisíc korun či při účasti třetí osoby. Uvedené informace poskytl dopravní policista Milan Matej.