„Nejprve je nutné zdůraznit, že hasiči zasahují vždy, když hrozí nebezpečí z prodlení. Tedy v případech, kdy je ohrožen lidský život či zdraví. Mezi odůvodněné zásahy patří odstraňování rojů v místech, kde je velká koncentrace lidí. Tedy školy, dětská hřiště, úřady, centra, tam kde je přítomen alergik, senioři, nemocnice a podobně,“ vyjmenovala mluvčí vysočinských hasičů Petra Musilová.

Hasiči přitom zasáhnou vždy, když je naplněna zákonná podmínka hrozícího nebezpečí z prodlení, to znamená, že je nebo by mohl být ohrožen lidský život nebo zdraví. Není-li tato podmínka naplněna, hasiči na místo události vyjet nemohou a oznamovatel se musí obrátit na specializovanou firmu.

„Získat informace o tom, zda je naplněna podmínka nebezpečí z prodlení, je úkolem operátora tísňové linky. Ten od volajícího získá informace a na jejich základě operační důstojník krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina posoudí, zda je podmínka naplněna a výjezd jednotky hasičů opodstatněný,“ upřesnila mluvčí.

Dochází však také k případům, kdy volající událost zkreslí a velitel zásahu po příjezdu k místu události zjistí, že zásah hasičů není nutný. Pak je zásah proveden za úhradu nákladů nebo jej hasiči neprovedou vůbec a z místa události odjedou zpět na základnu.

„Velkou měrou může sám občan zabránit usídlení hmyzu ve svém obydlí, tím že provede utěsnění netěsností střechy, fasády, odstraní dutiny. Tím sníží možnost usídlení a donutí hmyz zahnízdit v přírodě, kde nikoho neohrožuje,“ doporučují hasiči.

O způsobu provedení zásahu na místě rozhoduje velitel zásahu. Nejčastěji je k odstranění obtížného nebo nebezpečného hmyzu použit vysavač, kterým je roj nasát a následně zlikvidován. V případech, že se jedná o včelí roj, pak hasiči velmi úzce spolupracují s místními včelaři. „V žádném případě však nelze neznámé roje kvůli hrozícímu rozšíření nákazy včelařům odchytávat,“ poznamenala Petra Musilová.